POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este administrat de către Netopia Payments S.R.L., cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr.3- 5, Office Building, etaj 4, Sector 2, București, 021901, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496 („Netopia Payments”).

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 1. activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;
 2. prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de Netopia Payments în vederea desfășurării activităților sale, potrivit celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar Netopia Payments va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Netopia Payments.

Acest site poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu Netopia Payments și cu privire la care Netopia Payments nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de entitățile afiliate Netopia Payments, care pot aplica politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Netopia Payments

Datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal însemna desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Astfel, Netopia Payments prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia Payments;
 • Date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacție și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității Netopia Payments, în scopurile descrise mai jos;
 • Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
 • Date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor Netopia Payments, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către Netopia Payments poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Netopia Payments și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Netopia Payments.

Sursele datelor cu caracter personal prelucrate de Netopia Payments

Netopia Payments prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia Payments (pentru care Netopia Payments acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în contextul prestării serviciilor puse la dispoziție de către Netopia Payments.

Temeiurile și scopurile în care Netopia Payments prelucrează date cu caracter personal

Netopia Payments urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale legislației subsecvente.

În funcție de activitatea desfășurată, Netopia Payments prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

 1. pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie disponibilă aici;
 1. în măsura în care sunteți utilizator al serviciilor prestate, Netopia Payments va prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:
  • în calitate de împuternicit al comerciantului către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia Payments, în temeiul contractului dintre dumneavoastră și respectivul comerciant, pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuate de dumneavoastră către respectivul comerciant; în acest sens, Netopia Payments va putea utiliza datele colectate inclusiv pentru confirmarea prin email sau SMS a plății efectuate de către dumneavoastră; 
  • în calitate de operator, în temeiul obligațiilor legale ce revin Netopia Payments, pentru scopul monitorizării și filtrării anti-fraudă;
 1. în măsura în care sunteți reprezentantul sau persona de contact desemnată de către un partener contractual, Netopia Payments va prelucra datele dumneavoastră în calitate de operator, în temeiul interesului legitim al Netopia Payments în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru scopul gestionării  contractului încheiat între Netopia Payments și respectivul partener contractual.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca Netopia Payments să obțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar Netopia Payments va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Netopia Payments să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii Netopia Payments, ale entităților afiliate Netopia Payments sau  ale partenerilor Netopia Payments, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către Netopia Payments a unor comunicări comerciale în acest scop.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Netopia Payments poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Netopia Payments, entităţile afiliate Netopia Payments, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip – în măsura în care este necesar, furnizorii de servicii şi bunuri pentru a căror achiziție utilizați serviciile Netopia Payments (pentru care Netopia Payments acționează în calitate de împuternicit), societăţile bancare implicate în tranzacția pe care o efectuați utilizând serviciile Netopia Payments,  alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai Netopia Payments.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca Netopia Payments să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE: Belgia. Este posibil ca pe parcursul desfășurării activităților Netopia Payments, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a prezentei Politici.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Netopia Payments va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor Netopia Payments pe care le utilizați, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Netopia Payments să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

Securitatea datelor

Netopia Payments acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Netopia Payments implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Netopia Payments, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Netopia Payments cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Netopia Payments a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Netopia Payments să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Netopia Payments către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Netopia Payments, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați la: contact@netopia.ro

De asemenea, puteți oricând să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat la nivelul Netopia Payments la următoarea adresă: gdpr@netopia.ro

Ultima actualizare: 24 Mai 2018